Sekme ve Pencere Kısayolları :

– Ctrl+N – Yeni bir pencere açar.

– Ctrl+T – Yeni bir sekme açar.

– Ctrl+ÜstKrktr+N – Gizli saklı modda yeni bir pencere açar.

– Ctrl+O‘ya basın ve arkasından dosyayı seçin. – Bilgisayarınızdaki bir dosyayı Google Chrome’da açar.

– Ctrl tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak, farenizin orta düğmesiyle (yada fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. – Bağlantıyı arka planda yeni bir sekmede açar.

– Ctrl+ÜstKrkt tuşlarına basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak,ÜstKrkt tuşuna basın ve farenizin orta düğmesiyle (yada fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. – Bağlantıyı yeni bir sekmede açar ve yeni oluşturulan sekmeye geçiş yapar.

– ÜstKrkt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. – Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.

– Ctrl+ÜstKrktr+T – Kapattığınız son sekmeyi yine açar. Google Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi anımsar.

– Ctrl+1Ctrl+8 – Sekme şeridinde belirtilen konum numarasındaki sekmeye geçiş yapar.

– Ctrl+9 – Son sekmeye geçiş yapar.

– Ctrl+Sekme yada Ctrl+PgDown – Sonraki sekmeye geçiş yapar.

– Ctrl+ÜstKrkt+Sekme yada Ctrl+PgUp – Önceki sekmeye gider.

– Ctrl+ÜstKrkt+Q – Google Chrome’u kapatır.

– Ctrl+W yada Ctrl+F4 – Geçerli sekmeyi yada pop-up’ı kapatır.

– Alt ve sol ok tuşlarına beraber basın. – Sekme için tarama geçmişinizde önceki sayfaya gider.

– Alt ve sağ ok tuşlarına beraber basın. – Sekme için tarama geçmişinizde sonraki sayfaya gider.

– Bir bağlantıyı sekmeye sürükleyin. – Bağlantıyı sekmede açar.

– Bir bağlantıyı sekme şeridindeki boş bir alana sürükleyin. – Bağlantıyı yeni bir sekmede açar.

– Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına sürükleyin. – Sekmeyi yeni bir pencerede açar.

– Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına ve mevcud bir pencereye sürükleyin. – Sekmeyi mevcud pencerede açar.

– Bir sekmeyi sürüklerken Esc tuşuna basın. – Sekmeyi orijinal konumuna geri getirir.

– Farenizin orta düğmesiyle (yada fare tekerleğiyle) bir sekmeyi tıklayın. – Tıkladığınız sekmeyi kapatır.

– Tarayıcı vasıta çubuğundaki Geri yada İleri okunu sağ tıklayın yada tıklayın ve basılı tutun. – Sekmedeki göz atma geçmişinizi görüntüler.

– Vasıta çubuğunda farenizin orta düğmesiyle (yada fare tekerleğiyle) Geri okunu, İleri okunu yada Git düğmesini tıklayın. – Düğme hedefini arka planda yeni bir sekmede açar.

– Sekme şeridindeki boş alanı çift tıklayın. – Pencereyi tam ekran yapar yada simge durumuna küçültür.

Adres Çubuğu Kısayolları :

– Bir arama terimi yazıp arkasından Enter tuşuna basın. – Varsayılan arama motorunuzu kullanarak arama yapar.

– Bir arama motoru anahtar kelimesi yazın, Boşluk tuşuna basın, aranacak bir terim yazın ve Enter tuşuna basın. – Anahtar kelimeyle ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.

– Bir arama motoru URL’si yazarak işleme başlayın; istendiğinde Sekme tuşuna basın, bir arama terimi yazın ve Enter tuşuna basın. – URL ile ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.

– Ctrl+L – URL’yi vurgular.

– Ctrl+K yada Ctrl+E – Adres çubuğuna ‘?’ işareti yerleştirir. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak bir arama yapmak için sual işaretinden sonrasında bir arama terimi yazın.

– Ctrl+ÜstKrkt ve sol oka beraber basın. – İmlecinizi adres çubuğunda önceki anahtar terime getirir

– Ctrl+ÜstKrkt ve sağ oka beraber basın. – İmlecinizi adres çubuğunda sonraki anahtar terime getirir

– Ctrl+Backspace – Adres çubuğunda imlecinizden ilkin gelen anahtar terimi siler

– Adres çubuğunun açılır menüsünde klavye oklarınızla bir girişi seçin ve ÜstKrkt+Delete tuşlarına basın. – Girişi, mümkünse tarama geçmişinizden siler.

– Farenizin orta düğmesiyle (yada fare tekerleğiyle) adres çubuğunun açılır menüsündeki bir girişi tıklayın. – Girişi arka planda yeni bir sekmede açar.

– Adres çubuğu açılır menüsü göründüğünde Page Up yada Page Down tuşuna basın. – Açılır menüdeki birinci yada sonuncu girişi seçer.

Web Sayfası Kısayolları :

– Ctrl+P – Bulunduğunuz sayfayı yazdırır.

– Ctrl+S – Bulunduğunuz sayfayı kaydeder.

– Ctrl+R – Bulunduğunuz sayfayı tekrardan yükler.

– Esc – Bulunduğunuz sayfanın yüklenmesini durdurur.

– Ctrl+F – Bulma çubuğunu açar

– Ctrl+G yada Enter – Bulma çubuğundaki girişiniz için sonraki eşleşmeyi bulur.

– Ctrl+ÜstKrkt+G yada ÜstKrkt+Enter – Bulma çubuğundaki girişiniz için önceki eşleşmeyi bulur.

– Alt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. – Bağlantı hedefini indirir.

– Ctrl+U – 
Bulunduğunuz sayfanın kaynağını açar.

– Bir bağlantıyı yer işareti çubuğuna sürükleyin – Bağlantıyı yer işareti olarak kaydeder.

– Ctrl+D – Mevcut Web sayfanızı yer işareti olarak kaydeder.

– Ctrl+ÜstKrktr+D – Tüm açık sayfaları yeni bir klasörde yer işareti olarak kaydeder.

– F11 – Sayfanızı tam ekran modunda açar. Tam ekran gibi olmaktan çıkmak için F11 tuşuna tekrardan basın.

– Ctrl ve + tuşlarına basın yada Ctrl tuşuna basıp fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. – Sayfadaki her şeyi büyütür.

– Ctrl ve  yada Ctrl tuşuna basın ve fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. – Sayfadaki her şeyi küçültür.

– Ctrl+0 – Sayfadaki her şeyi düzgüsel boyutuna geri döndürür.

– Boşluk çubuğu – Web sayfasını aşağı kaydırır.

– Home tuşu – Sayfanın en üst kısmına gider.

– End – Sayfanın en alt kısmına gider.

Metin Kısayolları : 

– Ctrl+C – Vurgulanan içinde ne olduğu panoya kopyalar.

– Ctrl+V yada ÜstKrktr+Insert – Panodaki içinde ne olduğu yapıştırır.

– Ctrl+ÜstKrktr+V – Panodaki içinde ne olduğu biçimlendirmeden yapıştırır.

– Ctrl+X yada ÜstKrktr+Delete – Vurgulanan içinde ne olduğu siler ve panoya kopyalar.